Ο κύκλος αναζήτησης καριέρας 

Προσωπικό όραμα και στόχος 

Στο πρώτο στάδιο του κύκλου θα αναζητήσουμε μαζί το προσωπικό σας όραμα με βάση τις αξίες και τους στόχους σας.

Process image
Process image
Process image
Process image
Process image
Process image
Process image
1
2
3
4
5
6
1

Προσωπικό όραμα και στόχος

Έρευνα καριέρας

Προετοιμασία

Συνέντευξη

Οι μέρες μετά την συνέντευξη

Ανάπτυξη